o firmie katalog roślin oferta promocje porady wydarzenia kontakt
język polski руский Deutsch english language
nazwy roślin:     

łacińskie
polskie


Informacja o prawach autorskich

Znajdujące się opisy i zdjęcia na stronie www.kurowski.pl są naszą własnością. Kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie ich bez naszej zgody jest przestępstwem (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Nasza strona jest monitorowana przez system Copyscape, który wykrywa i natychmiast powiadamia nas o dokonaniu kopiowania nawet jej fragmentu i zamieszczeniu go na stronie złodzieja sieciowego. O fakcie kradzieży (bo tak należy nazywać taki proceder) będziemy informować internautów.

W przypadku nie usunięcia na nasze wezwanie skopiowanych tekstów i zdjęć ze stron złodzieja internetowego, będziemy występować na drogę sądową o naruszenie praw autorskich.

Informacyjnie podajemy poniżej przepisy karne znajdujące się w ustawie:

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 118. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.
3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Indeks alfabetyczny

Rośliny liściaste
Rośliny iglaste
Rośliny egzotyczne

 Rośliny liściaste

Pnącza
Rośliny o barwnej korze
Rośliny o barwnych liściach
Rośliny cieniolubne
Rośliny o dekoracyjnych owocach
Rośliny o dwubarwnych - pstrych liściach
Rośliny karłowe
Rośliny kwaśnolubne
Rośliny okrywowe
Rośliny o pędach - gałęziach zwisających
Rośliny płożące
Rośliny zimozielone
Rośliny żywopłotowe
Rośliny miododajne

 Rośliny iglaste

Rośliny o dekoracyjnych owocach (szyszkach)
Rośliny o barwnym i pstrym ulistnieniu
Rośliny karłowe
Rośliny okrywowe
Rośliny o pędach - gałęziach zwisających
Rośliny płożące
Rośliny o pokroju kolumnowym i stożkowym
Rośliny o pokroju kulistym
Rośliny znoszące zacienienie
Rośliny żywopłotowe


jesteśmy członkiem
Związku Szkółkarzy Polskich